Velkommen

til

Troldhøj

Om Troldhøj

En privat institution i Nexø, med både vuggestue og børnehave.

I vil som forældre have muligheden for, sammen med os, at præge jeres barns hverdag, skabe gode og trygge rammer, traditioner og kultur i tråd med vores værdigrundlag.

I kan læse mere om, både vores værdigrundlag og læreplaner her på hjemmesiden, og vi står altid til rådighed for en snak eller et besøg i institutionen.

Har I brug for en rundvisning?

Vores værdigrundlag

Vores menneskesyn i Troldhøj bygger på, at hvert enkelt barn er unikt.
En personlighed med forskellige ressourcer og udviklingsbetingelser.

I Troldhøj møder vi børnene i et hjemligt, anerkendende og respektfuldt miljø, med nærhed omsorg og hjælp til selvhjælp.

Herved bidrager vi til en sund udvikling og ligger grundstenene til et godt selvværd hos det enkelte barn.

Vi er bevidste om dannelse, opdragelse. Oplevelsen af fællesskaber udvikler en god social forståelse hos børnene der ruster dem til liver efter børnehaven.

Vi præsenterer børnene for leg og læring i hverdagen. Gennem legen, vores rundkredse, temauger og læreplansarbejde udvikler vi deres viden og lærelyst. Ligeledes er vi opmærksomme på læringsmulighederne i det uforudsete og spontane.

Vi tillægger den daglige forældrekontakt en stor værdi, og er ikke bange for tale om de svære ting - ligesom vi holder af at fortælle den gode historie.

Takster per 1. marts 2023

Børnehave: 2.822 kr. (inkl. fuld forplejning)
Vuggestue: 4.002 kr. (inkl. bleer og fuld forplejning)

Åbningstider

Mandag til torsdag:
kl. 6.30-16.45

Fredag:
Kl: 6.30-16.30

Lukkedage 2023:
19. maj 
5. juni kl. 12
17- nov
27,28,29. dec

Kontakt os